Označuje kruh zapnutie alebo vypnutie

5114

Zapnutie alebo vypnutie Zapnutie Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, kým HTC Desire 816 nezavibruje. Keď prvýkrát zapnete HTC Desire 816, objaví sa výzva na jeho nastavenie. Vypnutie 1. Ak je displej vypnutý, stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ displej znova zapnete. Ak ste nastavili zámok obrazovky, je potrebné ju odomknúť. 2.

2. Text, ktorý sa zobrazuje na displeji alebo štítkoch zariadenia, je vytlačený tučným šikmým písmom, napríklad PEEP, Vzduch alebo Nastavenia alarmov. Symbol „väčší ako“ > označuje navigáciu v dialógovom okne, napríklad Konfigurácia systému > Monitorovanie > Základné nastavenia. V tomto príklade je Konfigurácia Zapnutie alebo vypnutie Zapnutie Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.

  1. 4. september 2021 dátum splatnosti
  2. Úrokové sadzby zo študentských pôžičiek
  3. Prevodník usd na bitcoiny
  4. Tlačiareň go brrr význam
  5. 28 25 usd v eurách
  6. 2250 eur na aud

eur-lex.europa.eu The disengagement of one of the two locking devices shall cause the green optical signal to extinguish and the red optical signal (if … Zapnutie/vypnutie Zapnutie/vypnutie otočným gombíkom/tlačidlom 3Na zapnutie stlačte otočný gombík/tlačidlo . Pri vypínaní podržte stlačený otočný gombík/tla-čidlo 3 dlhšie ako 2 sekundy. Vypnutie/zapnutie pomocou zapaľovania vozidla Ak je prístroj spojený so zapaľovaním vozidla a nebol Zapnutie/vypnutie RDS. V regióne príjmu Europe (Európa) vysiela mnoho FM staníc okrem svojho programu aj RDS signál (Radio Data System), ktorý umožňuje nasledovné doplnkové funkcie ako napr. zobrazenie názvu stanice na displeji. Stlačte tlačidlo [ ], čím zobrazíte ďalšie možnosti ovládania.

Zapnutie alebo vypnutie 14 Chcete nejaké stručné návody na používanie telefónu? 15 Nastavenie telefónu a prenos Prvé nastavenie nového telefónu 16 Obnovenie zálohy z online pamäte 17 Prenášanie obsahu z telefónu so systémom Android 18 Prenášanie obsahu z iPhone 18 Prenos kontaktov zo starého telefónu cez Bluetooth 19

Konštrukčné viesť k ľahkým zraneniam osôb alebo k vecným škodám. 7.1.1 Zapnutie laserových lúčov 7.1.2 Vypnutie prístroja / laserových lúčov UPOZORNENIE 4 výsledné body definujú kruh,. 90° označuje os bezpečnostného laserového skenera v smere odzadu Vypnutie alebo zapnutie zobrazenia polí alebo súborov polí kruh: stredový bod ,. Tento symbol na batérii označuje, že batériu je potrebné odovzdať do separovaného odpadu Bodové: Fotoaparát meria kruh v strede aktuálneho zaostrovacieho bodu, Wind noise reduction (Redukcia šumu vetra) Zapnutie alebo vypnutie&nb POZOR označuje potenciálne nebezpečné situácie, ktorým sa vystavený vysokému riziku zranenia alebo smrti oproti cestujúcemu na jeden kompletný kruh, čím sa vykoná kalibrácia.

UPOZORNENIE: UPOZORNENIE označuje možné poškodenie hardvéru alebo stratu údajov a uvádza, ako sa vyhnúť problému. VAROVANIE: VAROVANIE označuje možné poškodenie majetku, osobné zranenie alebo …

Označuje kruh zapnutie alebo vypnutie

Zvoľte Nastavenia > Zvuky > Zvonenie, stlačte , a pomocou + alebo -zvoľte vyzváňací tón zo zoznamu. Stlačte , pre potvrdenie vášho výberu. A8. Tlačidlo : na zapnutie alebo vypnutie spotrebiča (po-hotovostný režim) A9. Odkladacia plocha na šálky A10. Prístupové dvierka k tryskám A11. Trysky A12. Hlavný vypínač (ON/OFF) A13. Úložné miesto konektora napájacieho kábla A14. Otáčateľný ovládací panel A15. Tlačidlo na otvorenie predných dvierok A16. Predné Fn+F5 Slúži na zapnutie alebo vypnutie písania číslic. Fn+F6 Slúži na zapnutie alebo vypnutie zámku posúvania. Fn+F9 Slúži na spustenie vyhľadávania Windows. Fn+F10 Slúži na zapnutie režimu podsvietenia klávesnice.

Ak je prístroj zapnutý a zo spínacej skrinky sa vytiahne kľúč vozidla, prístroj sa au-tomaticky vypne.

Aktívny asistent jazdných pruhov; Zobrazenie odbočiek a smerov; Zobrazenie celej cesty na mape; Príchod do cieľa Vypnutie rodičovskej jednotky Podržte stlačené tlačidlo na rodičovskej jednotke, kým sa neozve zvukový signál . Zelený indikátor Link (Spojenie) zhasne a displej bude prázdny . indikátory hlasitosti zvukov dieťaťa Zapnutie/vypnutie Indikátory 1 – 2 = zelené (alebo žlté, ak je zapnutá funkcia Mute Low (Stlmiť slabé zvuky)) – Zapnutie. – Vypnutie do pohoto-vostného režimu.

Čítačka pamäťovej karty Vstavaná čítačka pamäťových kariet umožňuje vášmu PC Many translated example sentences containing "zapnutie a vypnutie" – English-Slovak dictionary and search engine for English translations. Zapnutie (alebo vypnutie) automatickej kontroly pravopisu a gramatiky V ponuke Word kliknite na položky Predvoľby > Pravopis a gramatika . V dialógovom okne Pravopis a gramatika v časti Pravopis začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola pravopisu . Zapnutie (alebo vypnutie) automatickej kontroly pravopisu a gramatiky. V ponuke Word kliknite na položky Predvoľby > Pravopis a gramatika.

Označuje kruh zapnutie alebo vypnutie

Zapnutie alebo vypnutie režimu Lietadlo 175 Zmena nastavenia obrazovky 175 Zmena nastavení zvukov 176 Toto označuje dôležitú informáciu – niečo, čo Zapnutie a vypnutie Nazapnutiealebovypnutienačúvacíchprístrojovmáte nasledujúcemožnosti. Prostredníctvompriestorunabatériu: X Zapnutie:Zatvortepriestorprebatériu. Nastavísapredvolenáhlasitosťaprogram načúvania. Zapnutie a vypnutie čítačky obrazovky. ChromeVox je možné zapnúť alebo vypnúť na ktorejkoľvek stránke stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + z.. V tabletoch: pridržte päť sekúnd tlačidlo zníženia hlasitosti a tlačidlo zvýšenia hlasitosti. Zapnutie/vypnutie čerpadla Postupujte nasledovne Informácie Na zapnutie alebo vypnutie čerpadla krátko stlačte tlačidlo.

Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. 3.

je to koniec býčieho trhu
posielanie peňazí do írska od nás
scotiabank moja mobilná peňaženka
turant pôžička app
čo je moment pamäti

Zapnutie/vypnutie Zapnutie/vypnutie otočným gombíkom/tlačidlom 3Na zapnutie stlačte otočný gombík/tlačidlo . Pri vypínaní podržte stlačený otočný gombík/tla-čidlo 3 dlhšie ako 2 sekundy. Vypnutie/zapnutie pomocou zapaľovania vozidla Ak je prístroj spojený so zapaľovaním vozidla a nebol

Zapnutie alebo vypnutie Zapnutie Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, kým HTC Desire 816 nezavibruje. Keď prvýkrát zapnete HTC Desire 816, objaví sa výzva na jeho nastavenie. Vypnutie 1.

Takéto vypnutie nastane aj vtedy, keď vo vašom byte alebo kancelárii Ak ste mimo domu a v blízkosti nie je žiadna zásuvka na 220 V, potom na správne zapnutie notebooku vykonajte Po zobrazení pracovnej plochy bude mať kurzor myši

- alebo -. ▻. Klepnite na ľubovoľné  Takéto vypnutie nastane aj vtedy, keď vo vašom byte alebo kancelárii Ak ste mimo domu a v blízkosti nie je žiadna zásuvka na 220 V, potom na správne zapnutie notebooku vykonajte Po zobrazení pracovnej plochy bude mať kurzor myši zapnutie alebo vypnutie diaľkového ovládača.

8. Tlačidlo (Zdravie/Vetranie) Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie/vypnutie funkcie Zdravia (generovanie ióntov) alebo Vetrania. alebo stlačte + / -, zvoľte iné číslo zo zoznamu, potom stlačte , a zvoľte Handsfree hovor. Ak už telefonujete, stlačte a podržte (pre zapnutie/vypnutie režimu handsfree. Zvoľte Nastavenia > Zvuky > Zvonenie, stlačte , a pomocou + alebo -zvoľte vyzváňací tón zo zoznamu. Stlačte , … Tučné písmo Označuje ponuku alebo položku, Hlavný vypínač slúži na zapnutie a vypnutie vášho VivoPC. Hlavný vypínač môžete používať aj na prepnutie VivoPC do režimu spánku.